Sirkka Persson har ca 20 års erfarenhet som rektor och har bland annat arbetat framgångsrikt med elever som hamnat i problematisk skolfrånvaro.
Hon har också skrivit en bok om vilka insatser som behövs för att bryta problematisk skolfrånvaro och hemmasittande samt hur man kan arbeta för att främja närvaro.
Sirkka ser eleven som den självklara huvudpersonen och vårdnadshavare som en tillgång i arbetet med och för eleven.
Hon kommer under föreläsningen att dela med sig av sina erfarenheter och bland annat berätta om samarbetet hem och skola samt andra framgångsfaktorer.
Fika serveras från klockan 18.

Eftersom vi har en kostnad för våra aktiviteter så vill vi att du avbokar om du får förhinder. Om du uteblir utan att avboka tar vi en no-showavgift på 250 kr
.

Anmälan
Tid 2023-09-07 18:15-19:45
Lokal: Kulturhuset, Poseidons torg