• Ordförande: Inger Ottosson
 • Vice ordförande: Anna Johansson
 • Kassör: Marie-Louise Berglund
 • Sekreterare: Anna Nowicka
 • Ledamöter:
  Elsie Jedholt
  Annika Odén Frisk
  Annelie Letterlöv
 • Suppleant:
  Sara Hermansson
  Ewelina Leszczyńska
  Fredrik Kollberg

Till valberedning valdes:
Bo Carlqvist sammankallande 
Mona Mörtling 

Revisor: Lars Karlsson

Ordförande

Jag heter Inger och har suttit i styrelsen i ca 10 år.

Haft alla funktioner i styrelsen och nu är jag ordförande.
Jag kan vara hur trött och stressad som helst en dag
men Attention ger mig ny energi.
Ser fram emot att möta er någon gång vid våra event.
Ansvarig för föräldraskapsstöd.

Vice ordförande

Anna Johansson

Ansvarig för intressepolitik

Sekreterare

Anna Nowicka


Medlem sedan 2022.
Jag är lärare och tänker på att göra det möjligt för alla barn att trivas i skolan, med eller utan diagnos.
Ansvarig för webbsidan.

Ansvarig för polska gruppen

Kassör

Marie-Louise Berglund

Jag gick med i Attention Haninge-Tyresö 2021 där jag började som valberedare, för att 2022 bli kassör i föreningen. Våra möten präglas av högt i tak, många spännande diskussionsområden, ett glatt gäng som bidrar till att fylla på energireserven samt en gemensam vilja att förändra och förbättra villkoren för alla de som behöver stöd, samt ge mer kunskap om NPF till både privatpersoner och organisationer. Just detta är anledningen till att jag gick med i vår fantastiska förening och uppskattar våra härliga möten. Det jag brinner lite extra för är en kombination av barn, unga, föräldrar/anhöriga, skola och fritid samt äldre. Och naturligtvis bidra till ökat välmående och kunskap på alla nivåer.

Ledamot

Annelie Letterlöv

Medlem sedan 2015, då min äldsta son fick sina diagnoser, ADD och trotssyndrom. Invald i styrelsen sedan 2021.

Mötena är för mig en trevlig gemenskap, där vi alla har förståelse för varandra och vi vet att vi alla är trötta och har mycket med familjen, men det är okej. Vi jobbar alla mot samma mål (att det ska bli bättre för barnen och föräldrarna, alla anhöriga).
Detta är verkligen något vi behöver kämpa för!

Jag går igång på orättvisa! Jag vill att ALLA människor ska ha samma rättigheter här i livet och samma möjligheter.
Så är det verkligen INTE just nu. Många familjer lider!
Utbrända föräldrar och även barn. Det går inte att blunda för detta!
Vi alla med NPF i vår närhet, blir starka tillsammans! Jag kan inte göra så mycket själv men med Attention till hjälp kan vi nå långt!

Ledamot

Elsie Jedholt

Ansvarig för kriminalvården och trädgårdsprojektet

Ledamot

Annika Odén Frisk 

Suppleant

Ewelina Leszczyńska

Sara Hermansson

Fredrik Kollberg