Genom att bli medlem stödjer du Attention Haninge-Tyresös arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är alltså dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja lokalförening.

Vi välkomnar alla medlemmar till Attention Haninge-Tyresö oavsett om du har möjlighet
att arbeta ideellt eller inte.

Du kan stödja vår förening enbart via din medlemsinbetalning, eller så väljer du att också arbeta aktivt inom föreningen. Vi är tacksamma för ditt medlemskap oavsett vilket du väljer!

Vi behöver alltid fler som aktivt vill engagera sig i föreningen!