Information om vårt stöd till dig som förälder.

FAMILJEVECKAN

Välkommen till en träff där vi diskuterar olika studiecirklar och föreläsningar som vänder sig till er, föräldrar till barn med NPF
Temat för dagen är kunskapsinhämtning om NPF för dig som förälder. Barn är välkomna.
Vi bjuder på mackor och fika.
Av den anledningen vill vi att ni anmäler er. 


TORSDAG, 1 juni 2023 18:00 – 20:00

Anmälan