• Ordförande: Inger Ottosson
  • Vice ordförande: Sanna Carrigan
  • Kassör: Marie-Louise Berglund
  • Sekreterare: Anna Johansson
  • Ledamöter: Elsie Jedholt, Annelie Letterlöv, Mona Mörtling
  • Suppleant: Annika Odén Frisk, Anna Nowicka

Till valberedning valdes: Jenny Liljekvist Malm och Jenny Ström

Revisor: Lars Karlsson

Kalender – Attention Haninge-Tyresö